Kennel Benrinal

Goldenvalpar väntas i slutet av vecka 42 efter Dinah och Timmy. Mer information under valpplaner

Golden retriever sedan 2004, Australian Kelpie sedan 2012

Inger Åström och Sabine Åström, Umeå