Kennel Benrinal

Dinah och Timmys valpar är födda. Alla har hittat sina framtida hem.

Golden retriever sedan 2004, Australian Kelpie sedan 2012

Inger Åström och Sabine Åström, Umeå